ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

5 กฐ 3640

อนุมัติ31/08/2563 เวลา 11:38:49
วันที่ใช้รถ 31 ส.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 ก.ย. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายณัฐพงษ์ ไชยสุนีย์   สำหรับแผนก บริหารงานก่อสร้าง
จองใช้รถเพื่อ ใช้ในงานสำรวจ ไซต์งานต่างๆของลลิล
รายละเอียด

ฎท 2957

อนุมัติ31/08/2563 เวลา 11:38:29
วันที่ใช้รถ 31 ส.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 ก.ย. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายเกตุติคุณ บุญมีโชติ   สำหรับแผนก บริหารงานก่อสร้าง
จองใช้รถเพื่อ ใช้ในงานสำรวจ ไซต์งานต่างๆของลลิล
รายละเอียด

ฎท 3243

อนุมัติ31/08/2563 เวลา 11:39:02
วันที่ใช้รถ 31 ส.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 ก.ย. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายวิศิษฐ์ แสงงาม   สำหรับแผนก บริหารงานก่อสร้าง
จองใช้รถเพื่อ ใช้ในงานสำรวจ ไซต์งานต่างๆของลลิล
รายละเอียด

6 กง 9603

อนุมัติ31/08/2563 เวลา 11:38:08
วันที่ใช้รถ 31 ส.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 ก.ย. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวเกษสุดา นนทภา   สำหรับแผนก บริหารงานก่อสร้าง
จองใช้รถเพื่อ
รายละเอียด

1 กร 1246

อนุมัติ01/09/2563 เวลา 13:52:05
วันที่ใช้รถ 01 ก.ย. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 ก.ย. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายวรเชษฐ์ เหลืองร่าม   สำหรับแผนก การตลาด sbu 1
จองใช้รถเพื่อ เข้าไซท์
รายละเอียด

6 กง 9608

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 01 ก.ย. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ก.ย. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธีรยุทธ ตันติสัจกุล   สำหรับแผนก พัฒนาผลิตภัณฑ์
จองใช้รถเพื่อ ดูงาน
รายละเอียด

5 กญ 3094

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 01 ก.ย. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ก.ย. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายวรพจน์ พวงจินดา   สำหรับแผนก พัฒนาผลิตภัณฑ์
จองใช้รถเพื่อ ดูงาน
รายละเอียด

6 กง 9621

อนุมัติ01/09/2563 เวลา 13:56:39
วันที่ใช้รถ 01 ก.ย. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ก.ย. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายพชรธิป เหล็กดี   สำหรับแผนก ผู้จัดการฝ่าย
จองใช้รถเพื่อ
รายละเอียด

(6กง9610)

อนุมัติ01/09/2563 เวลา 13:55:23
วันที่ใช้รถ 01 ก.ย. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   31 ส.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวพิมพ์ลภัส เขียวแก้ว   สำหรับแผนก ประสานงานราชการ
จองใช้รถเพื่อ โอนบ้านให้ลูกค้า,ฝากเรื่องติดตั้ง
รายละเอียด

5 กฉ 6275

อนุมัติ01/09/2563 เวลา 13:51:43
วันที่ใช้รถ 01 ก.ย. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 ก.ย. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายดำรงศักดิ์ รัตนมงคลกุล   สำหรับแผนก การตลาด sbu 1
จองใช้รถเพื่อ ไปรังสิต ลำลูกกา คลอง 2
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 285 รายการ