ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

ฆค 9861

อนุมัติ30/07/2562 เวลา 11:34:51
วันที่ใช้รถ 30 ก.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ส.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายทศพล ธิติธีระพันธ์   สำหรับแผนก การตลาด sbu 1
จองใช้รถเพื่อ ไปพระราม 2 บางบอน มหาชัย
รายละเอียด

6 กง 9603

อนุมัติ30/07/2562 เวลา 11:35:17
วันที่ใช้รถ 30 ก.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ส.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวเกษสุดา นนทภา   สำหรับแผนก บริหารงานก่อสร้าง
จองใช้รถเพื่อ ตรวตสอบคุณภาพบ้าน
รายละเอียด

1 กร 1246

อนุมัติ30/07/2562 เวลา 11:34:35
วันที่ใช้รถ 30 ก.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ส.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายสมิทธิ์ บุญลือ   สำหรับแผนก การตลาด sbu 1
จองใช้รถเพื่อ ไปคลองหลวง รังสิต คลอง 4 5
รายละเอียด

5 กท 9402

อนุมัติ01/08/2562 เวลา 14:33:01
วันที่ใช้รถ 30 ก.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ส.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ คุณเสนีย์ กังวานประเสริฐ   สำหรับแผนก การตลาด sbu 1
จองใช้รถเพื่อ ไปคลองหลวง รังสิต คลอง 2 สำรวจคู่แข่ง
รายละเอียด

ฎท 3243

อนุมัติ30/07/2562 เวลา 11:37:56
วันที่ใช้รถ 30 ก.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ส.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวเกษสุดา นนทภา   สำหรับแผนก บริหารงานก่อสร้าง
จองใช้รถเพื่อ ทำงานสำรวจไซต์งานต่างๆ
รายละเอียด

ฎท 2957

อนุมัติ30/07/2562 เวลา 11:38:21
วันที่ใช้รถ 30 ก.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ส.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวเกษสุดา นนทภา   สำหรับแผนก บริหารงานก่อสร้าง
จองใช้รถเพื่อ ทำงานสำรวจไซต์งานต่างๆ
รายละเอียด

5 กฐ 3640

อนุมัติ30/07/2562 เวลา 11:37:24
วันที่ใช้รถ 30 ก.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ส.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวเกษสุดา นนทภา   สำหรับแผนก บริหารงานก่อสร้าง
จองใช้รถเพื่อ ทำงานสำรวจไซต์งานต่างๆ
รายละเอียด

5 กฉ 6275

อนุมัติ01/08/2562 เวลา 14:30:55
วันที่ใช้รถ 01 ส.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ส.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ สุระศักดิ์ ศักดิ์ประโคน   สำหรับแผนก การตลาด sbu 4
จองใช้รถเพื่อ ติดต่อบูธ + Survey โครงการ
รายละเอียด

ป้ายแดง80833

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 01 ส.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ส.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายกษิดิษฐ์ สุวีรานนท์   สำหรับแผนก การตลาด sbu 3
จองใช้รถเพื่อ หาป้ายกลยุทธ์
รายละเอียด

(6กง9610)

อนุมัติ01/08/2562 เวลา 14:52:40
วันที่ใช้รถ 01 ส.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ส.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายกีรติ ศรีสอาด   สำหรับแผนก ประสานงานราชการ
จองใช้รถเพื่อ ติดต่องานราชการ
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 234 รายการ