ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

4 กฆ 2953

อนุมัติ30/10/2563 เวลา 16:18:40
วันที่ใช้รถ 31 ต.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 พ.ย. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ปวีณา ไชยคำหาญ   สำหรับแผนก การตลาด sbu 2
จองใช้รถเพื่อ เข้าโครงการ
รายละเอียด

5 กญ 3094

อนุมัติ30/10/2563 เวลา 16:18:59
วันที่ใช้รถ 31 ต.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 พ.ย. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ชยพล โชคกุลสวัสดิ์   สำหรับแผนก การตลาด sbu 2
จองใช้รถเพื่อ เข้าโครงการ
รายละเอียด

6 กง 9621

อนุมัติ30/10/2563 เวลา 16:20:21
วันที่ใช้รถ 31 ต.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 พ.ย. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ พชรวลัญชน์ พรหมสาขา ณ สกลนคร   สำหรับแผนก การตลาด sbu 2
จองใช้รถเพื่อ เข้าโครงการ
รายละเอียด

6กง9617

อนุมัติ30/10/2563 เวลา 16:19:28
วันที่ใช้รถ 31 ต.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 พ.ย. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ สกุลทิพย์ นูมหันต์   สำหรับแผนก การตลาด sbu 2
จองใช้รถเพื่อ เข้าโครงการ
รายละเอียด

5 กฉ 6275

อนุมัติ30/10/2563 เวลา 16:22:34
วันที่ใช้รถ 31 ต.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 พ.ย. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายชญธร สุวัชรังกูร   สำหรับแผนก การตลาด sbu 1
จองใช้รถเพื่อ เข้าโครงการ โซนรังสิต / คลองหลวง / ลำลูกกา
รายละเอียด

8 กร 709

อนุมัติ30/10/2563 เวลา 16:14:46
วันที่ใช้รถ 31 ต.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 พ.ย. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายกษิดิษฐ์ สุวีรานนท์   สำหรับแผนก การตลาด sbu 3
จองใช้รถเพื่อ ลงไซต์
รายละเอียด

5 กพ 4030

อนุมัติ03/11/2563 เวลา 13:42:10
วันที่ใช้รถ 31 ต.ค. 63 เวลา 08:30   ถึงวันที่   01 พ.ย. 63 เวลา 17:30
ผู้ขอใช้ วิมลวรรณ ตันติวงศ์วัฒน์   สำหรับแผนก การตลาด sbu 4
จองใช้รถเพื่อ ลงไซด์ ชลบุรี
รายละเอียด

6กง9610

อนุมัติ30/10/2563 เวลา 16:25:33
วันที่ใช้รถ 01 พ.ย. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 พ.ย. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายวิกรม บุญศรี   สำหรับแผนก บริการหลังการขาย
จองใช้รถเพื่อ จัดเก็บค่าบริการสาธารณะ
รายละเอียด

6 กง 9604

อนุมัติ30/10/2563 เวลา 16:26:01
วันที่ใช้รถ 01 พ.ย. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 พ.ย. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนันท์วุฒิ วุฒิพีรพันธ์   สำหรับแผนก บริการหลังการขาย
จองใช้รถเพื่อ จัดเก็บค่าบริการสาธารณะ และประสานงานตัวแทนลูกบ้าน
รายละเอียด

ฆค 9861

อนุมัติ30/10/2563 เวลา 16:24:57
วันที่ใช้รถ 01 พ.ย. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 พ.ย. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายประสิทธิ์ สารีบุตร   สำหรับแผนก บริการหลังการขาย
จองใช้รถเพื่อ เพื่อจัดเก็บค่าส่วนกลางตรวจสภาพโครงการ
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 368 รายการ