ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

5 กฉ 6275

อนุมัติ02/10/2563 เวลา 09:24:06
วันที่ใช้รถ 28 ก.ย. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ต.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายชญธร สุวัชรังกูร   สำหรับแผนก การตลาด sbu 1
จองใช้รถเพื่อ เข้าโครงการ โซนรังสิต / คลองหลวง / ลำลูกกา
รายละเอียด

5 กฐ 3640

อนุมัติ28/09/2563 เวลา 10:01:00
วันที่ใช้รถ 28 ก.ย. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ต.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายณัฐพงศ์ ไชยสุนีย์   สำหรับแผนก บริหารงานก่อสร้าง
จองใช้รถเพื่อ ใช้ในงานสำรวจ ไซต์งานต่างๆของลลิล
รายละเอียด

ฎท 2957

อนุมัติ28/09/2563 เวลา 10:00:30
วันที่ใช้รถ 28 ก.ย. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ต.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายเกตุติคุณ บุญมีโชติ   สำหรับแผนก บริหารงานก่อสร้าง
จองใช้รถเพื่อ ใช้ในงานสำรวจ ไซต์งานต่างๆของลลิล
รายละเอียด

ฎท 3243

อนุมัติ28/09/2563 เวลา 10:00:15
วันที่ใช้รถ 28 ก.ย. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ต.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายวิศิษฐ์ แสงงาม   สำหรับแผนก บริหารงานก่อสร้าง
จองใช้รถเพื่อ ใช้ในงานสำรวจ ไซต์งานต่างๆของลลิล
รายละเอียด

1 กร 1246

อนุมัติ30/09/2563 เวลา 10:00:17
วันที่ใช้รถ 28 ก.ย. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ต.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายสมิทธ์ บุญลือ   สำหรับแผนก การตลาด sbu 1
จองใช้รถเพื่อ เข้าไซท์
รายละเอียด

6 กง 9608

อนุมัติ01/10/2563 เวลา 14:37:55
วันที่ใช้รถ 01 ต.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ต.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธีรยุทธ ตันติสัจกุล   สำหรับแผนก พัฒนาผลิตภัณฑ์
จองใช้รถเพื่อ ดูงาน
รายละเอียด

5 กย 3918

อนุมัติ01/10/2563 เวลา 13:36:39
วันที่ใช้รถ 01 ต.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ต.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ วรัญญู มุสิกลัด   สำหรับแผนก การตลาด sbu 2
จองใช้รถเพื่อ เข้าโครงการ
รายละเอียด

6 กง 9602

อนุมัติ01/10/2563 เวลา 13:38:59
วันที่ใช้รถ 01 ต.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ต.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายวิกรม บุญศรี   สำหรับแผนก บริการหลังการขาย
จองใช้รถเพื่อ พบลูกค้าเจรจาเรื่องปัญหาลักทรัพย์
รายละเอียด

6 กง 9604

อนุมัติ01/10/2563 เวลา 13:38:22
วันที่ใช้รถ 01 ต.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ต.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวพิมพ์ลภัส เขียวแก้ว   สำหรับแผนก ประสานงานราชการ
จองใช้รถเพื่อ ชำระค่าติดตั้ง,รับใบเสร็จค่าติดตั้งและเซ็นคำร้อง
รายละเอียด

5 กฉ 6271

อนุมัติ01/10/2563 เวลา 13:39:44
วันที่ใช้รถ 01 ต.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   30 ก.ย. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายพิชญะ กลิ่นดาว   สำหรับแผนก ประสานงานราชการ
จองใช้รถเพื่อ ติดต่อประสานงานราชการ
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 406 รายการ