รายละเอียดรถ

ทะเบียน 1 กฆ 163 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
หมายเลขรถ ประจำตำแหน่ง สถานะ ปกติ
ประเภทรถ ยี่ห้อ volvo
เชื้อเพลิง แก๊สโซฮอล E20 สี เทา
รุ่น s802.5ft 2011
เลขเครื่อง b5254t8a028644 เลขตัวถัง
ราคา 0  บาท อัตราค่าเช่า 0.00  บาท:นาที
วันที่ซื้อ 30 พฤศจิกายน 2555 วันที่รับเข้า 01 มกราคม 2513
วันที่จดทะเบียน 20 มิถุนายน 2559 ทะเบียนหมดอายุ 01 มกราคม 2513
วันทำ พ.ร.บ. 20 มิถุนายน 2559 พ.ร.บ. หมดอายุ 01 มกราคม 2513
วันทำประกันภัย 20 มิถุนายน 2559 ประกันภัยหมดอายุ 01 มกราคม 2513
บริษัทประกันภัย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เพิ่มเติม รถประจำตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ภาพประกอบ