รายละเอียดการจอง

5 กฉ 6275

กระบะ levo การตลาด สำนักงานใหญ่, toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 28 ก.ย. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ต.ค. 63 เวลา 17:00

เลขที่ใบจอง REV63090343 วันที่เวลา 25 กันยายน 2563 เวลา 11:32
จองใช้รถเพื่อ เข้าโครงการ โซนรังสิต / คลองหลวง / ลำลูกกา
สถานที่ไป รังสิต จังหวัด ปทุมธานี
ใช้สำหรับแผนก การตลาด sbu 1 จำนวนผู้โดยสาร
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ
ผู้ขอใช้ นายชญธร สุวัชรังกูร โทรศัพท์ติดต่อ 088 0999789
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม