รายละเอียดการจอง

5 กฐ 3640

กระบะ levo cmc สำนักงานใหญ่, toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 28 ก.ย. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ต.ค. 63 เวลา 17:00

เลขที่ใบจอง REV63090352 วันที่เวลา 28 กันยายน 2563 เวลา 08:36
จองใช้รถเพื่อ ใช้ในงานสำรวจ ไซต์งานต่างๆของลลิล
สถานที่ไป กรุงเทพและปริมณฑล จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก บริหารงานก่อสร้าง จำนวนผู้โดยสาร
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ
ผู้ขอใช้ นายณัฐพงศ์ ไชยสุนีย์ โทรศัพท์ติดต่อ 099-2862540
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม