รายละเอียดการจอง

1 กร 1246

เก๋งวีออส การตลาด sbu 1 สำนักงานใหญ่, toyota, แก๊สโซฮอล 91

วันที่ใช้รถ 28 ก.ย. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ต.ค. 63 เวลา 17:00

เลขที่ใบจอง REV63090365 วันที่เวลา 28 กันยายน 2563 เวลา 11:59
จองใช้รถเพื่อ เข้าไซท์
สถานที่ไป รังสิต จังหวัด ปทุมธานี
ใช้สำหรับแผนก การตลาด sbu 1 จำนวนผู้โดยสาร
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ
ผู้ขอใช้ นายสมิทธ์ บุญลือ โทรศัพท์ติดต่อ -
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม