รายละเอียดการจอง

6 กง 9602

เก๋งวีออส crm สำนักงานใหญ่, toyota, แก๊สโซฮอล 91

วันที่ใช้รถ 01 ต.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ต.ค. 63 เวลา 17:00

เลขที่ใบจอง REV63090389 วันที่เวลา 29 กันยายน 2563 เวลา 10:19
จองใช้รถเพื่อ พบลูกค้าเจรจาเรื่องปัญหาลักทรัพย์
สถานที่ไป ไลโอ บลิสซ์ ปลวกแดง-มาบยางพร43 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก บริการหลังการขาย จำนวนผู้โดยสาร
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ
ผู้ขอใช้ นายวิกรม บุญศรี โทรศัพท์ติดต่อ 082-3500533
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม