รายละเอียดการจอง

6กง9610

เก๋งวีออส ประสานงาน สำนักงานใหญ่, toyota, แก๊สโซฮอล 91

วันที่ใช้รถ 01 ต.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ต.ค. 63 เวลา 17:00

เลขที่ใบจอง REV63100001 วันที่เวลา 01 ตุลาคม 2563 เวลา 08:16
จองใช้รถเพื่อ ติดต่ออบต.บางพลีใหญ่ (ราชการ)
สถานที่ไป อบต.บางพลีใหญ่ ชลหาร,โครงการสายไหม จังหวัด สมุทรปราการ
ใช้สำหรับแผนก ประสานงานราชการ จำนวนผู้โดยสาร
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ
ผู้ขอใช้ นางสาววันวิสา เณรแก้ว โทรศัพท์ติดต่อ 0641515153
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม